Missie

De Missie van CAAC is gefocust op de operationele efficiëntie en kwaliteit voor de collectief sierteeltvervoerders en is als volgt verwoord:

  • Het optimaal benutten van de transportcapaciteit van de vervoerders.
  • Het voorkomen van meerdere aandockingen
  • Het verkorten van de aandock- en verblijftijd van de vrachtauto op het veilingterrein.
  • Het realiseren van efficiënte en kwalitatieve goede vrachtafhandeling voor vervoerders.
  • Het voorkomen van te hoge kosten voor de individuele vervoerder door bundeling van krachten in een collectief samenwerkingsverband.
  • Het leveren van een bijdrage aan de sleutelrol van het sierteeltvervoer in de sierteeltketen en de logistieke centrumfunctie van de veilingen door o.a. ook diensten te verzorgen welke niet onder de logistieke services van de veilingen vallen.