MACHTIGING AANVOERDER/KOPER

Vervoerder/verwerker

Klantnummer: 424912

Naam:                CAAC BV

Adres:                 Legmeerdijk 313

PC/Plaats:          1431GB Aalsmeer

E-mail:                info@caac.nl

Machtiging aanvoerder/koper NL
Uw klantnummer i.v.t.
NL123456789B99
Ondergetekende geeft door deze machtiging toestemming tot het automatisch verrekenen van de transportkosten /verwerkingskosten van onderstaande vervoerder / verwerker. Deze kosten zullen in mindering worden gebracht via de betaalspecificatie van Royal FloraHolland.
Deze machtiging kan alleen schriftelijk worden ingetrokken bij de afdeling Financial Services onder gelijktijdige verzending van een kopie aan de vervoerder.
De bank als pandhouder geeft voor zover vereist toestemming tot uitvoering van bovenstaande afspraken ten laste van de tegoeden van pandgever bij Royal FloraHolland.
Plaats hier met behulp van een muis uw handtekening